Mob.tel: 060/6119779, 060/4119779 | Tel: 011/4119779

TR2PR Canada

United Work And Travel / TR2PR Canada

TEMPORARY RESIDENCE CANADA TO PERMANENT RESIDENCE CANADA

O PROGRAMU

Kanada je druga po veličini zemlja na svetu a usled ogromnog priliva imigracije ljudi iz različitih delova sveta predstavlja jednu od etnički, kulturno i verski najraznovrsnijih zemalja. Ova zvanično dvojezična zemlja svojim građanima omogućava komunikaciju na engleskom i francuskom jeziku.

Kanadska industrija i privreda su u stalnom porastu i zbog toga je prisutna potražnja za kvalitetnim radnicima. U skladu sa tim, ukoliko dobijete ponudu za posao od poslodavca u Kanadi, imate mogućnost da aplicirate za radnu vizu kao i privremeno, a kasnije i trajno boravište. Takođe, ukoliko je vaša profesija u Nacionalnoj klasifikaciji na listi deficitarnih zanimanja (NOC) šanse za pronalazak posla su veće.

Naša usluga odnosi na pružanje saveta i opštih informacija kao i povezivanje učesnika sa imigracionim konsultantima koji asistiraju u podnošenju aplikacije za stalni boravak u Kanadi, „najboljim putem“ koji je za svaku osobu različit u zavisnosti od njenog obrazovanja, radnog iskustva, nivoa engleskog jezika, bračnog stanja itd.

U većini slučajeva jedan od preduslova za pokretanje procesa dobijanja trajne boravišne vize u Kanadi jeste da imate radno iskustvo u Kanadi ili obrazovanje stečeno u Kanadi. Da biste stekli radno iskustvo u Kanadi, potrebna vam je viza ili radna dozvola.

Labour Market Impact Assessment (LMIA) i Temporary Residence Visa
TEMPORARY RESIDENCE PROGRAM 2022

Poslodavac koji vam daje ponudu za posao mora imati odobrenje da zaposli internacionalne radnike. Pomenuto odobrenje dobija se nakon procene uticaja na tržište rada i taj dokument naziva se LMIA.

Kada poslodavac završi ceo postupak i zaposleni uspešno obavi razgovor za posao kod poslodavca, zaposleni aplicira za radnu dozvolu. Nakon odobrenja radne dozvole u istoj se navodi poslodavac, radno mesto zaposlenog i datum važenja. Ovo znači da zaposleni neće moći da obavlja posao koji nije naveden u radnoj dozvoli. Jedini izuzetak je kada pod određenim okolnostima zaposleni može da dobije produženje radne dozvole i samim tim produži svoju boravišnu dozvolu u Kanadi.

Privremena boravišna viza omogućava privremeni rad i boravak u Kanadi. Osobama čija je profesija deficitarna na tržištu rada u Kanadi, na osnovu svog iskustva, profesionalnih veština i radnog iskustva stečenog u Kanadi nakon isteka privremene boravišne vize povećavaju se šanse da budu kvalifikovane za stalni boravak.

Minimalna zarada varira u zavisnosti od teritorije/pokrajine. Najniža plata je 10,80 CAN$ po satu za radnike koji primaju napojnicu, odnosno 11,75 CAN$ po satu za ostale pozicije. Radno vreme zavisiće od potreba poslodavca i biće detaljnije objašnjeno u skladu sa radnom ponudom.

Primarni kandidat kome je odobrena privremena boravišna viza za „kvalifikovano“ radno mesto (skilled position) moći će da aplicira za privremenu dozvolu i za  članove svoje porodice, odnosno supružnika i decu do 22 godine života.  Deca ostvaruju pravo na  besplatno obrazovanje u javnim obrazovnim institucijama u Kanadi.

Za ovaj program mogu se prijaviti:

 • Osobe koje su punoletne
 • Osobe koje su državljani Srbije sa stalnim boravkom na teritoriji Srbije
 • Osobe koje ispunjavaju zahteve poslodavca u pogledu obrazovanja i radnog iskustva
 • Osobe koje su spremne da žive i rade u Kanadi u skladu sa ugovorom sa poslodavcem
 • Osobe koje nisu krivično osuđivane i kažnjavane
 • Osobe koje imaju dovoljna finansijska sredstva potrebna za nesmetani život u Kanadi tokom prvih par meseci svog boravka
 • Osobe koje ispunjavaju sve dodatne zahteve poslodavca u pogledu poznavanja jezika, zdravstvenog stanja i sl.

 

Dokumenta potrebna za prijavu zavisiće od poslodavca za čiju radnu ponudu kandidat aplicira i mogu se podeliti u dve kategorije:

 • Obavezna dokumenta:
 1. CV (primer CV-a dobićete od predstavnika agencije)
 2. Pasoš;
 3. Prijava (ista se nalazi na dnu ove stranice i popunjava se elektronski);
 4. Uverenja iz suda i policije da osoba nije pod krivičnom istragom i da nije krivično osuđivana
 • Dodatna dokumenta na zahtev poslodavca:

– Medicinski izveštaj (ukoliko je potreban);
– Međunarodni izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je kandidat u braku);
– Međunarodni izvod iz matične knjige rođenih (za sve podnosioce zahteva za vizu);
– Diploma o završenom visokom ili srednjem obrazovanju;
– Preporuke prethodnih poslodavaca;

*Sva dokumenta moraju biti prevedena na engleski (i francuski ako je potrebno) i overena kod notara.

NAKNADA ZA USLUGE IMIGRACIONIH KONSULTANATA

Naknada za usluge imigracionih konsultanata iznosi 8500 CAN$ (+5% tax) i plaća se direktno imigracionim konsultantima sledećom dinamikom:

 • Prva rata 1000 CAN$ + 5% tax prilikom otpočinjanja procesa
 • Druga rata 2500 CAN$ +5% tax nakon uspešno obavljenog razgovora sa poslodavcem
 • Ostatak od 5000 CAN$ +5% tax plaća se u 12 mesečnih rata nakon dobijanja vize

Usluge imigracionih konsultanata uključuju sledeće:

 1. Profesionalne usluge licencirane imigracione firme iz Kanade;
 2. Pomoć prilikom konkurisanja i obezbeđivanja radnog mesta ukoliko nemate svog poslodavca;
 3. Priprema za intervju sa poslodavcem;
 4. Obrada dokumenata;
 5. Zahtev za izdavanje radne dozvole od strane licencirane imigracione firme iz Kanade;
 6. Pomoć u podnošenju aplikacije za trajni boravak

DODATNI TROŠKOVI:

 1. Troškovi viziranja i biometrije (ukoliko iste ne plati poslodavac)
 2. Troškovi važećih državnih taksi
 3. Avionska karta (ukoliko istu ne plati poslodavac)
 4. Troškovi ishrane i smeštaja tokom boravka u Kanadi
 5. Prevod dokumenata potrebnih za apliciranje
 6. Ostali lični troškovi

 

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj program dovoljno je da popunite prijavu ispod i predstavnik agencije će Vas kontaktirati i ubrzo zakazati intervju sa imigracionim konsultantom.

Prijava za temporary residence program

PRIJAVITE SE KLIKOM NA DUGME

 

 

Back to Top

Korišćenjem ovog sajta, prihvatate kolačiće više informacija

Ova stranica koristi kolačiće ('cookies'), zbog unapređenja Vašeg korisničkog iskustva. nastavkom istraživanja stranice, Vi prihvatate upotrebu kolačića.

Zatvori