Završeno prijavljivanje za “H2-B Golden Arrow 2017”

Prijavljivanje za H-2B program „Golden Arrow Lakeside Resort “ je završeno 14. februara 2017. godine.

Nastavite da pratite naš web sajt www.unitedworkandtravel.rs kao i facebook stranicu: www.facebook.com/UWTSerbia koje ćemo redovno ažurirati i obaveštavati javnost o programima koje realizujemo.

Hvala Vam na interesovanju za naše programe.

Vaš United Work and Travel.